“සජිත්” සුදුසු තනාපති කමකට මිස..,ජනාධිපති කමට නොවේ..!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සජිත් ප්‍රේමදාස බවට රාවයක් පැතිරයයි.ජනාධිපති අපේක්ෂකයා විය යුත්තේ රටට යහපත් වැඩපිළිවෙළක් සැකසීමට හැකි පුද්ගලයකු මිස ලෙට්ටි ගෙවල් තනන්නකු නොවේ.

සජිත් ප්‍රේමදාසව කරලියට ගෙන ආ පුදගලයන් සජිත් ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වීමට සුදුසු කම ලෙස දකින්නේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස හිටපු ජනාධිපති වරයා සජිත්ගේ පියා වීම නම් එක අතකින් ලංකාවේ මෙතෙක් පැවති දේශපාලන පෙලගැස්ම අනුව නම් එය සාර්ථක නැත.පරම්පරා ගත දෙශපාලනයේ සොහොන් ලකුණු දැන් මතුවී අවසානය.දැන් රටය අවශ්‍ය වන්නේ රට ඉදිරියට ගෙන යා හැකි නව වැඩ පිකිවලක් සහිත අපේක්ෂකයකු ය.

සජිත් හෝ සජිත්ව කරලියට ගෙන එන උන් හෝ බොරු පම්පොරි ගසා වැඩක් නැත. කළ යුත්තේ එය නොවේ.පෙට්ටිගෙවල් සංස්කෘතියෙන් මිදි ගල් යුගයෙන් ඔබ්බට නව දැක්මක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එහෙත් මේ වන තෙක් සජිත් ප්‍රේමදාස අළුත් වැඩ පිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කොට නැත.එසේ නම් සජිත් වැනී යල පැන ගිය ගල් යුගයේ උදවිය ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස නොව කොහේ රටක තානාපති පුරප්පාඩුවක් ඇතිනම් එවැනි තැනක් බලා තනාපති කමක් ලබා දී විවේක සුවයෙන් ගත කිරිමට ඉඩ හැරිම ඉතා යොග්‍යවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: