ශ්‍රී ලාංකාවේ නාමය ඉතාලියේ ඔසවා තැබු සෙව්මි ප්‍රනාන්දු..!

ඉතාලියේ ප්‍රධාන රූපවාහිනි ආයතනයක් වන Rai ආයතනයේ, Rai1 නැමති රූපවාහිනී නාලිකාව මගින් පවත්වන ලැබු “Miss Italia 80” තරඟාවලිය සඳහා සහභාගි වූ ශ්‍රී ලාංකික නියෝජනය සෙව්මි ප්‍රනාන්දු අවන් තුන් දෙනා අතරට පැමිණීමට වරම් හිමි කරගත්තේ සමස්ථ ඉතාලියේම විශාල තරුණියන් පිරිසක් අභිබවා ය.

ඉතාලියේ පාදුවා නගරයේ ජීවිත් වන වයස අවුරුදු 20ක් වන ඇය මෙම තරගාවලිය සඳහා මහත් කැපවීමකින් සහ ධෛර්යයකින් ඉදිරිපත්ව අත. ඉතාලිය වැනි රටක මෙවැනි හපන් කමක් කිරිමට ඇයට හැකිවීම භාග්‍යයකි.ඇය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය ඉතාලියේ ඔසවා තබමින් ඉතාලි ජාතිකයන් සියල්ලන්ගේම කතහා බහට ලක්වීමට තරම් ඇය සමත් වී තිබේ.

ඇයට ඉදිරියට යාම සදහා ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් නිදි වරාගෙන ඇය වෙනුවෙන් කෙටි පණිවිඩ යැවිමට දායකත්වය ලබා දීම විශේෂයෙන්ම සදහන් කල යුතුය. මෙම තරගාවලියේ ඉදිරියට යාම තීරණය වී තිබුනේ තරගකාරීයන් ලබා ගන්නා sms ප්‍රමානය මගින් ජනතාවගේ කැමැත්ත මතය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලාංකිය සලකුණ “සෙව්මි ප්‍රනාන්දු” මේ වන විට සමස්ත ඉතාලියේම සහභාගි වූ තරුණියන් අතරින් අවසන් තුන් දෙනා අතරට වරම් ලබමින් 2019 මිස් ඉතාලියා තරගාවලියේ තුන්වන ස්ථානය දිනා ගනිමින් ලස්සනම සිනහවට හිමි කිරුලද හිමිකර ගැනීමට සමත් විය. 2019 “Miss Italia 80” කිරුළ කාරොලිනා හට හිමි විය.

badusure.lk අපෙගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: