ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්පත් බැංකුව එක්ව” E – Pay Mobile Cash “සේවාව ආරම්භ කරයි…

ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තුමෙන්තුව විසින් සිදුකරන තැපැල් මුදල් ඇනවුම් යැවිමේ සේවාවෙන් දැන් ඕනෑම තැපැල් කාර්යාලයකින් යවන මුදල් ඇනවුමක් එම මුදල් ඇනවුම ලබාගන්නා අයට දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම සම්පත් බැංකු ටෙලර්(set)මැෂින් හරහා පැය 24 පුරා,දින 365 තුලම ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සලසමින් ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්පත් බැංකුව එක්ව ” E – Pay Mobile Cash ” සේවාව ආරම්භ කිරීමට තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.එ.හලීමි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාර්තු මස 20 වන දා “E-Pay Mobile Cash” සේවාව හදුන්වා දී ඇත.

මෙය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලංකාව පුරා ඇති තැපැල් කාර්යාල මගින් මුදල් යවන අවස්ථාවෙදීම මුදල් යවන්නා විසින් එම මුදල් ඇනවුම ලබාගන්නා අයගේ දුරකථන අංකය සඳහන් කළයුතුය,මුදල් යවන්නා විසින් සඳහන් කරන ලද දුරකථනයට එම මොහොතේම කෙටි පණිවිඩයක් මගින් ලැබෙන රහස්‍ය අංකය සම්පත් බැංකුවේ ටෙලර් යන්ත්‍රයට ඇතුළු කිරීමෙන් මෙම මුදල් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවන සේ සියල්ල සකසා ඇත.

මෙමගින් මහජනතාවට ඉතා කාර්යක්ෂම හා ආරක්ෂිතව ගනුදෙනු කිරීමට හැකිවනු ඇත.මේ අවස්ථාවට තැපැල් දෙපාර්තුමෙන්තුව වෙනුවෙන් ඩි.එල්.පී.ආර්. අබේරත්න මහතා සහ සම්පත් බැංකුවේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක නන්ද ප්‍රනාන්දු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: