රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපති සිරිසේන යටතට ගැනීමට ගැස්ට් පත්‍රය සුදානම්..!

ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව තුල මතභේදයක් ඇති කරමින් ජනාධිපති සිරිසේය යටතට ගැනීමේ සුදානමක් ඇති බවත් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරිමට සිදානම් වන බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ ආරංචී මාර්ග සදහන් කල බව වාර්තාවේ.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය තිබිය යුත්තේ කැබිනට් අමාත්‍ය දූරයක් යටතේ උවත් මේ වන විට එම අමාත්‍යංශය කැබිනට් නොවන අමාත්‍යංශයක් ලෙස රුවන් විජේවර්ධන යටතට පත්කර ඇත්තේ ජනාධිපති සිරිසේනගේ කූට සැලසුමක් අනුවය.

ජනාධිපති සිරිසේන හට අවශ්‍ය වී තිබුනේ ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව තුල අර්බුදයක් නිර්මාණය කිරිමටය.මින් පෙර ස්වාධීන රූපවාහිනීය තුලත් මතභේද රාශියක් නිර්මාණය කරමින් ස්වාධීන රූපවාහිනීය ජනාධිපති සිරිසේන යටතට ගැනීමට මහත් වෑයමක් දැරුවත් එවක ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කල මංගල සමරවීර එයට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැත.

ස්වාධීන රූපවාහිනී සැලැස්ම අසාර්ථක වූ කල ජනාධිපති සිරිසේන විසින් මේ වන විට ජාතික රූපවාහිනීය තුල අර්බුදයක් නිර්මාණය කර ඇත. ඒ අනුව මේ වන විට ජාතික රූපවාහිනීයේ සභාපති වරුන් දෙදෙනකු නිර්මාණය වී ඇත.

ජනමාධ්‍ය ඇමති රුවන් විජේවර්ධන විසින් වත්මන් සභාපතිනිය වන සත්‍යාංගනී හට සභාපති දුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස දැනුම් දුන්නද ඇය එම දැනුම් දීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. කෙසේ වෙතත් නව ජනමාධ්‍ය ඇමති විසින් ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවට නව සභාපති වරයකු පත් කරමින් පත්වීම් ලිපියද යවා තිබුනු අතර එම ලිපියත් කැටුව නව සභාපතිවරයා ජාතික රූපවාහිනී පරිශ්‍රයට ගියත් ඔහුගේ පත්වීම නිත්‍යානුකූල නොවන බව කියමින් නව සභාපති වරහයා හට ඇතුල් වීමට අවස්තාව ලබා දී නැත.

කෙසේ හෝ මෙම අවස්තාව ප්‍රයෝජනයට ගෙන ජනාධිපති සිරිසේන විසින් ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපතිවරයා යටතට ගැනීමට ලහි ලහියේ ගැස්ට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරිමට කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: