මිල සූත්‍රය අනුව තෙල් මිල පහලට..!

ඉන්දන මිල සූත්‍රය අනුව තෙල් මිල ඊයේ(10දා) රාත්‍රියේ සිට මිල ගනන් අඩු කිරිමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 02 කින් ද , ඔක්ටේන් 95 පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 02 කින් ද , සුපිරි ඩිසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 02 කින් ද අඩු කර තිබේ.ඔටෝ ඩිසල් මිල ගනන් කිසිදු වෙනසක් නොවන බවද වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: