පැපුවා නිව් ගිනියාවේ සහ සලෝමන් දූපත්වලට ටිසුනාමි අවදානමක්

7.7ක භූකම්පනයක් හේතුවෙන් මෙම අනතුරු ඇඟවීම සාලමොන් දූපත් සහ පැපුවා නිව් ගිනියාවට බලපෑම් ඇති කරන බවට අනතුරු හගවයි

භූමිකම්පාව සිදු වූයේ මධ්යම රාත්‍රියට පමණි. පැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්යස්ථානය (PTWC) සඳහන් කළේ ‘පැපුවා නිව් ගිනියාවේ සහ සලෝමන් දූපත්වල වෙරළ තීරයේ කිලෝ මීටර් 1,000 ක් ඇතුළත මෙම භූමිකම්පාව මගින් ඇතිවන සුනාමි රළ දැකිය හැකි බවයි.

කෙසේ වෙතත් පී.ටී.සී.සී.සී. එකතු කළ දත්ත මත පදනම්ව හවායිවරුන්ට සුනාමි තර්ජනයක් නොමැත.

ඕස්ටේ්රලියාව සඳහා කිසිදු අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු නොවූ බව මෙට්රොසොලේටිව් ඔෆ් ඔටෝරියාහි ඒකාබද්ධ ඕස්ටේ්රලියානු සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්යස්ථානය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: