ඊශ්‍රාලයේ කෘෂිකාර්මික නවෝත්පාදන (agri-innovations)

ඊශ්‍රාලයේ කෘෂිකාර්මික නවෝත්පාදන (agri-innovations) ගැන අප බොහෝ දෙනකු අසා තියෙනවා. ඊශ්‍රාලයට කෘෂිකර්මාන්තයේ නවෝත්පාදන කරන්නට සිද්ද වෙන්නෙ වෙන විකල්පයක් නැති නිසා. ඔවුන්ට භූමිය හා ජලය වැනි දේ සම්බන්ධව බරපතළ සීමා තියෙනවා. නවෝත්පාදන වලින් තොරව මේ සීමාවන් ජය ගැනීම අසීරුයි.

ලංකාවට කෘෂිකර්මාන්තයේ නවෝත්පාදන අවශ්‍යද? අපට ඊශ්‍රාලයේ තියෙන බරපතළ සීමාවන් නැහැ. අපට භූමිය ජලය තවමත් ලොකු ගැටළු නෙවෙයි. ලංකාවේ කෘෂි නිෂ්පාදන වල වෙළඳපළ මිළ සාපේක්ෂව අඩුයි. සමහරවිට ඉල්ලුමට වඩා සැපයුම වැඩි වීම නිසා කෘෂි නිෂ්පාදන බහුල ලෙස අපතේ යනවා. පසුගිය වසරේ වට්ටක්කා සම්බන්ධව මේ ප්‍රශ්නය මතුවුණා. එබැවින් නවෝත්පාදන වලින් සැපයුම වැඩි කර ගැනීමේ අමුතු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා කාට හෝ හිතෙන්න පුළුවන්.

මතක තියා ගන්න, මේ එක පැත්තක් විතරයි. සමස්ත පින්තූරය මීට වඩා සංකීර්ණයි. අනාගතය මොන වගේ වෙයිද කියා දැන්ම කියන්න බැහැ. එනිසා අපට කෘෂිකර්මාන්තයේ නවෝත්පාදන එහෙම ලෙහෙසියෙන් නොසළකා හරින්න බැහැ.

ආචාර්ය හර්ෂ සුබසිංහ කොළඹ නගරයේ කොන්ක්‍රීට් මැද කෘෂිකාර්මික නවෝත්පාදනයන්හි නියැළෙන ඉංජිනේරුවෙක්. ඔහුගේ පර්යේෂණයන් ගැන තරමක අවබෝධයක් ලබා ගන්නට හැකි වුණා පසුගිය දිනෙක මා ඔහුගේ “ගොවිපළ” ට ගිය අවස්ථාවේ. මෙවන් අළුතින් හිතන පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවා කියා දැන ගැනීම සතුටට කාරණාවක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »
%d bloggers like this: